Menu

Wniosek kredytowy

Krok 1 / 7
Witaj
W trakcie wypełniania wniosku poprosimy Cię o dane z dokumentu tożsamości i informacje finansowe, w tym informacje o dochodach i obciążeniach kredytowych. Wniosek możesz złożyć wspólnie z drugą osobą, w tym celu przygotuj także dane współwnioskodawcy ( współmałżonka ) Po analizie wniosku w banku skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie, aby przekazać Ci decyzję w sprawie kredytu i instrukcje dotyczące dalszego postępowania.
Imię i nazwisko*:
Miasto*:
Krok 2 / 7
Podaj swoje dane kontaktowe - bank będzie się z Tobą kontaktował w celu weryfikacji poprawności danych.
Numer telefonu*:
Adres e-mail:
Krok 3 / 7
Starasz się o kredyt jako osoba fizyczna czy firma?
   
   
Krok 4 / 7
W tym momencie przygotuj swój dowód osobisty oraz dowód osobisty współwnioskodawcy. Przygotuj również podstawowe dane pracodawcy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, niezbędny będzie Twój NIP lub REGON.
PESEL*:
Nr dowodu osobistego*:
Data wydania dowodu*:
Data ważności dowodu*:
Nazwisko rodowe matki*:
Krok 5 / 7
Adres - ul.*:
Nr domu* / lokalu:
Kod*:
Województwo*:
Stan cywilny*: Liczba dzieci*:
Dane współmałżonka:
Imię*:
Nazwisko*:
PESEL*:
Nr dowodu osobistego*:
Data wydania dowodu*:
Data ważności dowodu*:
Nazwisko rodowe matki*:
Dane uzupełniające współmałżonka:
Adres - ul.*:
Nr domu* / lokalu:
Kod, miejscowość*:
Województwo*:
Krok 6 / 7
Jeszcze tylko podstawowe dane o źródle dochodu.
Źródło dochodu:
Dochód dodatkowy
Dodatkowe źródło dochodu:
Dochód współmałżonka
Źródło dochodu:
Dochód dodatkowy współmałżonka
Dodatkowe źródło dochodu:
Krok 4 / 7
Nazwa firmy*:
Forma prawna*:
REGON firmy*:
NIP firmy*:
Numer KRS*:
Ilość reprezentanów
(zgodnie z KRS)*:
Ilość wspólników*:
PKD 2007*:
Adres zakładu głównego - ulica*:
Nr domu / lokalu*:
Kod, miejscowość*:
Województwo*:
Miesięczny dochód netto*:
Firma działa od*:
Telefon do firmy*:
Forma księgowości*:
Branża*:
Krok 5 / 7
Podaj dane wspólnika.
Imię*:
Nazwisko*:
Adres - ul.*:
Nr domu* / lokalu:
Kod, miasto*:
Województwo*:
Stan cywilny*: Liczba dzieci*:
PESEL*:
Nr dowodu osobistego*:
Data wydania dowodu*:
Data ważności dowodu*:
Nazwisko rodowe matki*:
Dane współmałżonka:
Imię*:
Nazwisko*:
Adres - ul.*:
Nr domu* / lokalu:
Kod, miasto*:
Województwo*:
PESEL*:
Nr dowodu osobistego*:
Data wydania dowodu*:
Data ważności dowodu*:
Nazwisko rodowe matki*:


Podaj dane drugiego wspólnika.
Imię*:
Nazwisko*:
Adres - ul.*:
Nr domu* / lokalu:
Kod, miasto*:
Województwo*:
Stan cywilny*: Liczba dzieci*:
PESEL*:
Nr dowodu osobistego*:
Data wydania dowodu*:
Data ważności dowodu*:
Nazwisko rodowe matki*:
Dane współmałżonka:
Imię*:
Nazwisko*:
Adres - ul.*:
Nr domu* / lokalu:
Kod, miasto*:
Województwo*:
PESEL*:
Nr dowodu osobistego*:
Data wydania dowodu*:
Data ważności dowodu*:
Nazwisko rodowe matki*:
Krok 7 / 7
W ostatnim kroku podaj nam podstawowe dane dotyczące wielkości wnioskowanego kredytu oraz okresu na jaki ma zostać rozłożony.
Planowana marka*
Planowany model*
Planowany rocznik*
Przybliżona kwota kredytu*:
Ilość rat*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz otrzymywanie telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej ofert handlowych oraz informacji marketingowych zgodnych z profilem działalności firmy Górnośląskie Centrum Motoryzacji S.C ul. Grabowa 2 , Katowice 40-172, będącej administratorem danych. Dane osobowe podlegają ochronie w trybie i na zasadach określonych w Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm. i Dz. U. z 2002r Nr 144, poz. 1204.
SPRAWDŹ CZY WSZYSTKIE DANE SĄ PRAWIDŁOWE JEŚLI SIĘ WSZYSTKO ZGADZA NACIŚNIJ PRZYCISK: